SAT Mobile Solution

SAT Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle a optimizar os seus procesos de recepción, xestión e resolución de incidencias.
SAT Mobile Solution permite aos técnicos traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen da súa ruta de traballo previamente planificada desde a central e optimizada segundo a carga de traballo de cada día. Os técnicos van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os técnicos,
dispoñendo de información actualizada en todo momento.
Desde a identificación dos técnicos no sistema ata a confirmación por parte do destinatario da resolución da incidencia, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido.
SAT Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á reducción de custos pola optimización de recursos e esfuerzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Inicio e fin de xornada
 • Control de tempos*
 • Partes de Traballo:
  • Realización
  • Asignación
  • Aceptación
 • Histórico de partes
 • Consulta de documentación
 • Xestión de repostos
 • Realización de inventarios
 • Mensaxería
 • Avisos
 • Certificación servizos (SMS, EMAIL)
 • Xeolocalización

Características tecnolóxicas incluídas:

 • Xeolocalización
 • Firma dixital en pantalla.
 • Fotografía.
 • Identificación código barras

Dispositivos posibles:

 • Calquera dispositivo móbil de consumo o industrial.
 • Sistemas Operativos: calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS… e calquera versión.

Características opcionais

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Firma Dixital
 • Cifrado documentos Firma Dixital
 • Impresión de documentos.
 • Identificación mediante RFID