Transport Mobile Solution

Transport Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle a optimizar os seus procesos de entrega e/ou recollida de mercadoría.

Transport Mobile Solution permite aos transportistas, con frota propia e/ou autónomos, traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen da súa ruta de traballo previamente planificada desde a central e optimizada segundo a carga de traballo de cada día.

Os transportistas van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os transportistas, dispondo de información actualizada en todo momento.

Desde da identificación dos transportistas no sistema até a confirmación por parte do destinatario da mercadoría recibida, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido.

Transport Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á redución de custos pola optimización de recursos e esforzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Administración e xestión de transportistas
 • Identificación de transportistas no sistema
 • Inicio e fin de xornada
 • Xestión de frotas de vehículos
 • Carga de bultos*
 • Planificación e modificación de rutas
 • Control mercadoría.
 • Trazabilidade do paquete
 • Seguimento do envío
 • Entregas/recollidas realizadas
 • Entregas/recollidas erradas
 • Incidencias
 • Incidencias a nivel de bultos*
 • Mensaxería interna
 • Sistemas de aviso a dispositivos
 • Confirmación de entregas/recollidas
 • Certificación de servizos (sms, email)*
 • Xeoposicionamento

Características Tecnolóxicas Incluídas:

 • Xeolocalización
 • Dixitalización de Firma
 • Fotografía
 • Identificación mediante código barras

Características Opcionais:

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Asina Dixital
 • Cifrado documentos Asina Dixital
 • Impresión de documentos
 • Identificación mediante RFID

Dispositivos Posibles: Calquera dispositivo móbil de consumo ou industrial.

Sistemas Operativos: Calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS… e calquera versión.